Untitled Document
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
Username :
Password :
                  ข่าวประชาสัมพันธ์    
ประกาศเมื่อ 28-Mar-201404:23:02: pm  
หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 

แจ้งให้ข้าราชการที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบขอรับหนังสือรับรองภาษีหัก ณที่จ่ายประจำปี 2556 ได้ ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

    รายชื่อหนังสือรับรองภาษี.xls
ประกาศเมื่อ 25-Mar-201403:01:57: pm  
26 มีค.57 -โอนค่าตอบแทน ครูวิทย์-คณิต
 
    โอนค่าตอบแทนครูวิทย์-คณิต.xls
ประกาศเมื่อ 27-Jan-201402:20:34: pm  
27 มค.57 -โอนประกันสังคมตกเบิก
 
    โอนประกันสังคม ตกเบิก.xls
ประกาศเมื่อ 14-Jan-201403:34:43: pm  
14 มค.57 - โอนตกเบิกครูธุรการ
 
    โอนครูธุรการ.xls
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] ถัดไป>>
 
©ระบบสลิปเงินเดือน v2.0 พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ e-mail : admin_in4@hotmail.com