Untitled Document
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
Username :
Password :
                  ข่าวประชาสัมพันธ์    
ประกาศเมื่อ 12-Dec-201309:42:47: am  
6 ธค.56 -โอนเงินประกันสังคมคืนโรงเรียน 4% เดือน ตค.56 และ พย.56
 
    โอนประกันสังคม ตค. 56 และ พย.56.xls
ประกาศเมื่อ 11-Dec-201308:43:15: am  
6 ธค.56 - โอนการศึกษาบุตรระดับปริญญาตรี เดือน ธันวาคม 56 (จำนวน 56 ราย)
 
    โอนการศึกษาบุตร งบวันที่ 6 ธค.56.xls
ประกาศเมื่อ 28-Nov-201302:26:32: pm  
26พย56-โอนเงินเดือนตกเบิกเข้าพร้อมเงินเดือน พ.ย.56
 

แจ้งการโอนเงินตกเบิกเข้าพร้อมเงินเดือน พฤศจิกายน 2556

    แจ้ง-โอนพร้อมเงินเดือน26พย56.xls
ประกาศเมื่อ 26-Nov-201305:45:44: pm  
26พย56-โอนเงินตกเบิกวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 118 ราย
 

แจ้งโอนเงินตกเบิกวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผู้ได้รับคำสั่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555

โดยเบิกตั้งแต่วันที่มีสิทธิได้รับจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้วร้อยละสิบของเงินที่ได้รับ  และจะเบิกจ่ายเข้าพร้อมเงินเดือนตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป

    แจ้ง-26พย56-วิทยฐานะ118ราย.xls
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] ถัดไป>>
 
©ระบบสลิปเงินเดือน v2.0 พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ e-mail : admin_in4@hotmail.com