สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
Username :  
Password :
::เงินเดือนนำเข้าล่าสุด
:: มิถุนายน 2557  
:: พฤษภาคม 2557
:: เมษายน 2557
:: มีนาคม 2557
::ข่าวประชาสัมพันธ์    
   6 ธค.56 - โอนการศึกษาบุตรระดับปริญญาตรี เดือน ธันวาคม 56 (จำนวน 56 ราย) ประกาศเมื่อ 11-Dec-201308:43:15: am
   
    โอนการศึกษาบุตร งบวันที่ 6 ธค.56.xls
   26พย56-โอนเงินเดือนตกเบิกเข้าพร้อมเงินเดือน พ.ย.56 ประกาศเมื่อ 28-Nov-201302:26:32: pm
   

แจ้งการโอนเงินตกเบิกเข้าพร้อมเงินเดือน พฤศจิกายน 2556

    แจ้ง-โอนพร้อมเงินเดือน26พย56.xls
   26พย56-โอนเงินตกเบิกวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 118 ราย ประกาศเมื่อ 26-Nov-201305:45:44: pm
   

แจ้งโอนเงินตกเบิกวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผู้ได้รับคำสั่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555

โดยเบิกตั้งแต่วันที่มีสิทธิได้รับจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้วร้อยละสิบของเงินที่ได้รับ  และจะเบิกจ่ายเข้าพร้อมเงินเดือนตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป

    แจ้ง-26พย56-วิทยฐานะ118ราย.xls
   20 พย.56-แจ้งผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินรางวัลปี2554 จำนวน 19 ราย ประกาศเมื่อ 21-Nov-201302:57:12: pm
   

ตามที่ได้แจ้งผู้ที่ยังไม่ได้รับโอนเงินรางวัลปี พ.ศ.2554 จำนวน 19 ราย นั้น

เนื่องจากเขตพื้นที่การศึกษาฯ ยังไม่ได้้รับโอนเงินที่จัดสรรเพิ่มเติมจากทาง สพฐ. จึงยังไม่สามารถโอนเงินดังกล่าวได้  และหากได้รับเงินโอนดังกล่าวแล้วทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯจะโอนเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิโดยเร็ว จึงขอเรียนชี้แจงมา ณ โอกาสนี้ อนึ่งอาจต้่องรอให้บางเขตพื้นที่การศึกษาฯที่ถูกเรียกเงินคืน คืนเงินรางวัลนั้นกับ สพฐ ก่อน ซึ่งคาดว่าทาง สพฐ น่าจะดำเนินการได้โดยเร็ว 

ตาม หนังสือ ศธ 04011/70 ลว 25 กันยายน 2556

 

 
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] ถัดไป>>
©ระบบสลิปเงินเดือน v2.0 พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ e-mail : admin_in4@hotmail.com